van 4 t/m 5 september Poquelin II in Het Theater Festival / locatie DeSingel Antwerpen >> 6 september Poquelin II in Het Nationale Theater Den Haag >> 9 september Poquelin II in Nederlands Theater Festival, locatie Brakke Grond Amsterdam >> van 13 t/m 15 september Victor of de kinderen aan de macht in Frascati Amsterdam >> van 4 t/m 6 oktober Art (Kunst) in Crossing The Line Festival 2018 New York >> meer...

affiche


flyers


publiciteitsfoto's


scènefoto's
geslacht

Premièredatum: 2004-02-05
speeldata

te buitenlands te moe te agressief te teleurgesteld te welbespraakt
te laat te lang geleden te veel gedronken te overdreven te arm
te beschaafd te vaak bij elkaar gezeten te oud te derde wereld
te goedbedoeld te alleen maar aan zichzelf gedacht te onschuldig
te bloeddorstig te woekerend te Nederland te donker te geslacht
 
 
Jongen in een Boot kan gezien worden als een moderne versie van ‘Who’s afraid of Virginia Woolf’. In nauwe samenwerking met Dood Paard heeft de Nederlandse toneel schrijver Rob de Graaf een ‘well-made play’ geschreven over een welgesteld paar en hun kameraad die een exotisch jong vriendje heeft meegenomen uit een ver land. Een verhaal over emotioneel verminkte vijftigers die wanhopig iets proberen te maken van hun leven. Waarin de immigrant beurtelings compassie en walging oproept en onderwijl langzaam de druk opvoert. 
 


Credits:
Gillis Biesheuvel, Rob de Graaf, Anil Jagdewsing, Manja Topper, Iwan Van Vlierberghe, Oscar van Woensel
Tekst: Rob de Graaf

Artikelen bij dit project:
» interview Rob de Graaf n.a.v Geslacht (12-02-2004)